Doel v/d Stichting

Stichting Vrienden van Milan

Oprichtingsdatum:
22 juni 2011 te Eindhoven

Vestigingsadres:
Klemvogel 31
5404 PM Uden

KvK nummer:
53010582

Reden van oprichting:

De Stichting Vrienden van Milan is opgericht uit de noodzaak dat de ziektenkostenverzekering veel therapieën voor kinderen met een handicap niet vergoedt. Er zijn therapieën en trainingen die veelbelovend zijn en zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Eén van die therapieën is hyperbare zuurstoftherapie (HBOT – Hyperbaric Oxygen Therapy) en een ander goed voorbeeld is stamceltherapie. 

Beide therapieën zijn erg kostbaar. Stamceltherapie kost zo’n € 9.000 per keer. Voor hyperbare zuurstoftherapie dien je minimaal veertig sessies te volgen om eventueel resultaat te kunnen zien en hiervan zijn de kosten al zo’n € 6.500. Op de pagina “therapie” wordt hyperbare zuurstof en stamceltherapie uitgelegd.

Doelstelling:

Het is de doelstelling van de Stichting Vrienden van Milan om kinderen met een soortgelijke aandoening te ondersteunen, zoals o.a. hyperbare zuurstoftherapie en / of stamceltherapie. Dit om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

De Stichting bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Johan Mensink
Secretaris: Michel Mensink
Penningmeester: Simone Heemskerk

Bestuurslid: Vera van Haandel
Bestuurslid: Michael Roestenburg