Welkom bij de Stichting Vrienden van Milan

Milan is op 14 oktober 2007 geboren met twee chromosoomafwijkingen en er ontbreekt bij hem de complete hersenbalk. Hij is momenteel de enige in de wereld die in de database bekend is met deze twee chromosoomafwijkingen. Milan kan niet lopen en niet praten en heeft dusdanig zwakke spieren dat hij niet zelfstandig kan zitten. Hij heeft problemen met eten en drinken, waardoor er een maagsonde is geplaatst die hem meer rust geeft. Verder ziet hij als een drie maanden oude baby, wat overigens erg weinig is.

Met de Stichting Vrienden van Milan willen we geld inzamelen om hem een beter leven te kunnen geven. Dit willen we proberen door middel van o.a. hyperbare zuurstof en stamceltherapieën.

Verzekeringsmaatschappijen geven hem die kans in ieder geval niet, maar we hopen nu op bedrijven en particulieren die dit unieke ventje wel willen helpen.

We weten niet wat er allemaal in zijn koppie omgaat, maar wat hij in zijn prille leventje al heeft meegemaakt is echt ongelooflijk. Hij verdient die kans en het is hem zo gegund!

We hebben ook een Facebook pagina en worden graag geliked!